BOOMERANG PETROKİMYA ÜRÜNLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE LİMİTED
ŞİRKETİ

MUHAMMET ULUTÜRK

1 3 . 0 9 . 2 0 2 2

    AJANDA

1 . G İ R İ Ş
2 . B İ L G İ T E K N O L O J İ L E R İ V E T A S A R I M L A B O R A T U V A R I
3 . İ N S A N S I Z A E R İ Y A L V E H İ C L E ( H E L İ C O P T E R )
4 . İ N S A N S I Z K A R A A R A C I ( A K R E P )
5 . İ N S A N S I Z D E N I Z A R A C I ( V A T O Z )
6 . M I K N A T I S Ü R E T İ M T E S İ S İ
7 . E N E R J İ S İ S T E M L E R İ B Ü T Ü N L Ü Ğ Ü
8 . A T I K Y Ö N E T İ M İ V E T A S A R I M L A B O R A T U V A R I
9 . T A Ş K U L L A N I L A R A K K A Ğ I T Ü R E T İ M İ
10. M A D E N Ü R E T İ M T E S İ S İ
11. A L T Y A P I V E İ N Ş A A T T E S İ S L E R İ
12. H A Y V A N C I L I K V E T A R I M T E S İ S L E R İ
13. E K İ B İ M İ Z L E T A Ş I Y I N
14. Ö Z E T
15. K A P A N I Ş

GİRİŞ

S A Y I N Y E T K İ L İ

✓ Boomerang Petrokimya’da, dünya çapında bilinen kalitede birçok
proje yürütüyoruz. Ayrıca dünya çapında projeleri olan ülkelerin
sanayi, tarım ve savunma sanayi firmalarının projelerine
katılıyoruz. Bu projelerin bazılarına danışman, bazılarına ortak
olarak katılıyoruz.
✓ Dünyanın küresel gelişimi göz önüne alındığında, bünyemizdeki
proje ve sistemler uluslararası standartlarda ve niteliklerdedir.
Sistemin varoluşsal bütünlüğünü koruyarak uzun yıllar devam
edecek şekilde tasarlanmıştır.

BILGI TEKNOLOJILERI VE
TASARIM LABORATUVARI

HAYDİ KEŞFEDELİM

✓ Bu sistemler sivil kurum ve kuruluşlar için değil askeri tabanlı sistemler için sağlanacaktır Dolayısıyla ülkelerin savunma sistemleri ve korunması için siber tabanlı yapay zeka ve geliştirilebilir algoritma yazılımları yapacak olan bu merkez devletlere ait özerk bir sistem olacak

İNSANSIZ HAVA ARACI (HELİKOPTER)

✓ Tasarımını kısa sürede tamamladığımız insansız hava aracımız, güçlendirilmiş yapay zeka sistemleri ile algoritmik tepkimelerinin bir püf noktası olacak. Bu tasarım tüm dünyanın hizmetine sunulacak. Bu ürün birçok ebatta üretilebilmekte olup, tüm alt yapısı tasarlanmıştır.

✓ Ürün, dünyanın ilk ve en hızlı çok amaçlı helikopteri olacak. Askeri sistemler dışında askeri sistemlerde sivil ihtiyaçlara uygun birçok alanda hizmet verecek şekilde kullanılabilir.

MIKNATIS ÜRETIM TESISI

HAYDİ KEŞFEDELİM

✓ Mıknatıs üretim sistemlerinde dünyadaki teknolojik gelişmeler göz
önüne alındığında çok önemli ve konumu muazzam olan bu madenin üretim tesisi dünyada tek olacak tek bir merkezde toplanacaktır. Dolayısıyla bugüne kadar üretilebilen tüm mıknatısların yanı sıra icadı
bize ait olan mıknatıs çeşitleri de dünyaya sunulacaktır

ENERJI SISTEMLERI BÜTÜNLÜĞÜ

HAYDİ KEŞFEDELİM

✓ Enerji üretimi doğal veya yapay olmasına bakılmaksızın birçok şekilde gerçekleştirilir Mevcut enerji üzerinde birçok çalışma rüzgar güneş su hava yapılmaktadır Bu sistemler tek bir çatı altında toplanarak
enerjinin güce dönüştürülebileceği bir dizi tesis kurulacaktır Bu tesis
seti enerji alanındaki birçok üretimi kapsayacaktır

✓ Enerji dünyanın her alanında zorunlu olan temel bir unsurdur